Головна
Історія
Професії
Правила прийому
Методічні комісії
Контакти
Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин
1. Професія: 7241.1  Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;

2. Кваліфікація:  4 розряд  

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: призначення, принцип роботи і конструкцію різних систем лічильно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки; призначення, принцип роботи та конструктивні особливості сучасних принтерів, скануючих пристроїв; призначення та правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; призначення і будову складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів; несправність основних функціональних вузлів, порядок їх виявлення і методи ремонту лічильно-обчислювальних машин;  властивості різних ізоляційних, полімерних та композитних матеріалів; способи складання і монтажу електросхем середньої складності; будову та схеми з’єднання радіоелементів, мікросхем; систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); основи електротехніки, радіоелектроніки, цифрової техніки і програмування; офісне програмне забезпечення; основні принципи роботи комп’ютерних мереж.

Повинен уміти: виконувати ремонт та обслуговування лічильно-обчислювальних, термокопіювальних, електрофотографічних машин, матричних, струменевих принтерів, лазерних принтерів, скануючих пристроїв; виконувати ремонт та обслуговування сучасних міні ЕОМ (комп’ютерів), їх різні вузли та агрегати (принтери, клавіатура, миша, дисплей, монітор, скануючі пристрої); виконувати поточний ремонт електронних обчислювальних пристроїв, електрографічних апаратів безперервного копіювання, стрічкового та лазерного типів; виконувати слюсарне оброблення деталей за 7 - 8 квалітетами (2 - 3 класами точності); виконувати складання та установлення на ПЕОМ окремих вузлів та механізмів; виконувати профілактичне обслуговування і діагностувати несправності лічильно-обчислювальних машин; підбирати внутрішні і периферійні компоненти ПЕОМ; працювати з програмним забезпеченням; виконувати монтаж комп’ютерних мереж; перевіряти правильність роботи обчислювальних машин, копіювальної техніки, принтерів, скануючих пристроїв; складати дефектні відомості на різні види ремонту.
        
4. Загально-професійні вимоги

Повинен:
  а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
  б) дотримуватися норм технологічного процесу;
  в) не допускати браку в роботі;
  г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
  д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  є) знати інформаційні технології;
  ж) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усунення несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі  в їх ремонті.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин” 3-го розряду:
  –  за умови продовження первинної професійно-технічної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах 2-3-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
  – за умови підвищення кваліфікації та стажу роботи за даною професією 3 розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника 
Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (робітники).

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після  закінчення терміну навчання –  не менше 16 років.
7.2. Стать: жіноча, чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.