Головна
Історія
Професії
Правила прийому
Методічні комісії
Контакти
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

1.  Професія: 7243.1   Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

2.  Кваліфікація:   4  розряд

3. Кваліфікаційні  вимоги:

Повинен знати: основи електротехніки, радіотехніки, телебачення; основні знання щодо телевізорів кольорового зображення, характеристики напівпровідникових приладів; призначення, взаємодію, будову та роботу елементів схем чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури; принципові та монтажні схеми чорно-білих телевізорів, радіоприймачів не вище ІІ класу, магнітофонів – не вище ІІІ класу та іншої радіоапаратури;  основні види несправностей цієї апаратури, методи, способи її перевірки, регулювання, настроювання і ремонту;  призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які застосовуються під час ремонту радіотелевізійної апаратури; правила установлення, монтажу телевізійних антен.

Повинен уміти: виконувати установлення чорно-білих телевізорів. Перевіряти напівпровідникові прилади (транзистори, діоди тощо) на випробувачах. Виявляти причини несправностей у чорно-білих телевізорах не вище ІІ класу та здійснювати ремонти, не пов’язані з усуненням неперіодичних дефектів, заміною та настроюванням контурів, заміною та ремонтом друкованих плат, пакетних клавішних (кнопкових) перемикачів і усуває складні дефекти в колах автоматичних регулювань (автоматичного регулювання зусилля, автоматичного підстроювання частоти гетеродина і т. ін.). Виявляти причини несправностей, ремонтувати радіоприймачі ІV і ІІІ класів і магнітофони ІV класу, електрофони, трьохпрограмні радіотрансляційні гучномовці тощо.
       
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:
  а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 
  б) додержуватись норм технологічного процесу; 
  в) не допускати браку в роботі;
  г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 
  д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури” 3 розряду:
  - при умові продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
  - при умові  підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 7243.1 “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури” 3 розряду – не менше 1 року.
       
6. Сфера професійного використання випускника
Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури.
Виробництво апаратури для запису та відтворення звуку та зображення.
Ремонт апаратури для запису та відтворення звуку та зображення.
Монтаж та установлення апаратури для запису та відтворення звуку та зображення.
Роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами.

7. Специфічні вимоги:    
7.1. Вік: 18 років 
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.