Головна
Історія
Професії
Правила прийому
Методічні комісії
Контакти
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

1. Професія:  8290.2   Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

2.Кваліфікація:  3-й  розряд

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: 
-  техніко-експлуатаційні характеристики обчислювальних машин;
- будову пульта керування та правила технічної експлуатації ЕОМ;
- керівні матеріали, які визначають послідовність та зміст виконуваних операцій технологічного процесу;
- діючі шифри та коди;
- методи проведення розрахунків та обчислювальних робіт, контролю технічних носіїв інформації;
- основи комутації та прості блок-схеми настроювання машин;
- форми вихідних та тих, що випускаються, документів;
- основи програмування в обсязі спеціальної або загальної освіти та курсової підготовки.

Повинен уміти: 
- вести процес оброблення інформації на електронно-обчислювальних машинах за робочими інструкціями з пульта керування.
- Уводити інформацію в електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) з технічних носіїв інформації та каналів зв’язку і виводити її з машини.
- Передавати по каналах зв’язку одержані на машинах розрахункові дані до наступних операцій.
- Обробляти первинні документи на обчислювальних машинах різного типу шляхом підсумовування показників зведень з підгинанням та підкладанням таблиць, обчислень з інженерно-конструкторських розрахунків.
- Виписувати рахунки-фактури та складати  відомості, таблиці, зведення, звіти механізованим способом з виведенням інформації на перфострічку.
- Контролювати обчислення, вивіряти розбіжності з первинним документом.
- Готувати машини до роботи, встановлювати шини керування або блок-схеми на дану роботу.
- Вести перфорацію, верифікацію, дублювання; репродукцію та табуляцію перфокарт.
- Зчитувати та пробивати отвори закодованої інформації, яка міститься в перфокартах, на основі графічних позначок.
- Перевіряти правильність перенесення інформації з первинних документів на перфокарти „на світло” та лічильним контролем і правильність перебивання невірно відперфорованих перфокарт із виправленням відповідних показників та підсумків у табуляграмі.
- Контролювати табуляграми, складені механізованим способом, звіряти їх підсумкові дані з контрольними числами;
- проводити вибіркове балансування з позначкою на полях табуляграм;
- записувати вивірені підсумки табуляграм в журнал контрольних чисел;
- оформляти і випускати перевірені табуляграми.
- Настроювати машину за простими схемами комутації і самостійно здійснювати нескладну еро комутацію.
-  Встановлювати пропускну лінійку, упори та табуляційні пластини для здійснення багаторазових пропусків перфокарт.
- Працювати з математичними довідниками, таблицями. Оформляти супровідний документ та робочий наряд на виконані роботи.

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних
Вивчає:
- Технологію обробки інформації на ЕОМ;
- Основи обчислювальної техніки;
- Основи роботи на ЕОМ;
- Операційні системи;
- Основи програмування;
- Комп’ютерні системи і мережі;

По завершенні навчання випускники можуть обслуговувати комп’ютерні та інтелектуальні пристрої, системи і мережі обробки інформації, обслуговувати комп’ютеризовані, інтегровані та робототехнічні системи.