Головна
Історія
Професії
Правила прийому
Методічні комісії
Контакти
Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування
1. Професія: 7241.2  Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

2. Кваліфікація:   4 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: будову та призначення складних електромашин, електроапаратів та еелектроприладів, складні електромонтажні схеми з’єднань деталей та  вузлів, технічні умові на випробування відремонтованих електромашин, електроапаратів та електроприладів, читання креслень.

Повинен уміти:  розбирати, ремонтувати і складати складні  деталі та вузли електромашин ,електроприладів, електроапаратів в умовах тугих і ковзних посадок; з’єднувати  деталі і вузли електромашин, електроприладів за складною  схемою; заземлювати і занулювати електросилові установоки; випробувати відремонтовані електромашини, електроапарати та електроприладдя ; складати дефектні відомості .
  
4. Загальнопрофесійні вимоги
 
Повинен:
  1) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
  2) додержуватись норм технологічного процесу;
  3) не допускати браку в роботі;
  4) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища;
  5) додержуватись норм, методів і  прийомів безпечного ведення робіт;
  6) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  7) знати основи інформаційних технологій.
  
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування”  3 розряду:
   - за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та  третього атестаційних рівнів -без вимог до стажу роботи;
   - за умови підвищення кваліфікації- стаж роботи за професією  “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування” 3-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника   
Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності та пов’язані з обслуговуванням та ремонтом  електроустаткування.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.