Головна
Історія
Професії
Правила прийому
Методічні комісії
Контакти
Оператор поштового зв’язку
1. Професія:  4223    Оператор  поштового зв’язку

2. Кваліфікація:   2 клас

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: директивні документи, інструкції та  інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці;  адміністративно-територіальний поділ України: порядок приписки  поштових відправлень до документів; тарифи на послуги зв’язку і тарифи на інші послуги; порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; інструкції з виплати пенсій і допомоги; порядок ведення касових операцій підприємствами  поштового зв’язку України;  “Правила надання послуг  поштового зв’язку“; порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань; розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань; контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань; список газетних вузлів України; керівництво по прийому, направленню міжнародних поштових відправлень,  правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом; правила прийому та відправки  міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну; правила перевезення пошти  та експлуатації поштових вагонів на залізницях України; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; правила роботи  з електронно-обчислювальною технікою; інструкцію про порядок обліку і збереження умовних цінностей; Закон України “Про захист прав споживачів”; основи трудового законодавства; основи галузевої економіки.
     
Повинен уміти: Приймати, обробляти, відправляти та видавати  всі види внутрішніх та міжнародних поштових відправлень. Приймати та видати грошові перекази, виплачувати пенсії та грошові допомоги. Обробляти вхідну пошту (посилки, страхові мішки). Готувати до відправки прийняті поштові відправлення, грошові перекази. Запаковувати  страхові мішки з вихідною поштою. Видавати листоношам кореспонденцію, грошові перекази, відомості та одноразові доручення, готівку до виплати пенсії вдома. Здійснювати розрахунки з листоношами, які доставляють перекази, пенсії, грошові допомоги і поштові відправлення. Досилати (повертати) не вручені  поштові відправлення,  грошові перекази. У разі роботи у філіалі оброблення та перевезення пошти, центрах, зональних вузлах – здійснювати обмін пошти з усіма видами транспорту. Складувати графіки роботи роз’їзних бригад, здійснювати облік робочого часу та контроль шляхових документів, видавати білизну бригадам поштових вагонів, експлуатаційні матеріали, іменні речі, вести облік мішкотари. Вносити зміни в документи з сортування пошти та в плани направлення пошти. Приймати та видавати роз’їзним бригадам посвідчення, інструкції тощо. Оформляти дефектну пошту.

У разі роботи на листосортувальних машинах – обробляти письмову кореспонденцію.У разі роботи у дільниці умовних цінностей – одержувати і розсилати зразки поштової оплати та інші умовні цінності, оформляти документи.

4. Загальнопрофесійні вимоги 
     
Повинен:
 а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 б) додержуватись норм технологічного процесу;
 в) не допускати браку в роботі;
 г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 є) знати інформаційні технології

5. Вимоги до освітнього рівня вступників до професійно – технічного навчального закладу
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Оператор поштового зв’язку” 3-го класу:
  - за умови продовження первинної професійно-технічної освіти в  професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
  - за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Оператор поштового зв’язку” 3-го класу не менше 1-го року.

6. Сфера професійного використання випускника
 - діяльність, пов’язана з прийманням, обробкою, перевезенням і доставкою поштових відправлень, грошових переказів;
 - діяльність, пов’язана з наданням фінансових послуг у поєднанні з поштовою.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років
7.2. Стать: жіноча, чоловіча
7.3. Медичні обмеження.